Skip to main content
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe.

Wszelkie dane osobowe powierzone STUDIO DTP PRYZMAT przez Użytkowników i/lub Klientów są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest spółka PRYZMAT Katarzyna i Wojciech Puza Sp.j., z siedzibą w Warszawie (01-163), ul. Jana Ostroroga 18c Warszawa, ul. KRS: 0000098652, NIP: 848-10-00-123, REGON: 016090427, zwana dalej PRYZMAT.

PRYZMAT, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”), w pełni uznaje i szanuje prawo Użytkowników i Klientów do prywatności i ochrony danych osobowych.

PRYZMAT nie sprzedaje, nie udostępnia i nie użycza osobom trzecim danych osobowych Użytkowników i Klientów oraz zobowiązuje się nie odwołać tej reguły kiedykolwiek w przyszłości.

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefon, e-mail, IP oraz (opcjonalnie): nazwa firmy i NIP, będą przetwarzane przez PRYZMAT wyłącznie w poniższych celach:

– zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług,
– realizacji zamówień składanych elektronicznie, telefonicznie lub osobiście,
– przesyłania kalkulacji (w odpowiedzi na zapytanie).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług i/lub realizacji zamówień.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody a także masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w PRYZMAT jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ado@pryzmat.com.pl

Twoje dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług lub realizacji zamówienia, a następnie przez maksymalnie 5 lat w celu udokumentowania wykonania usługi, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, w związku z ewentualną koniecznością obrony na wypadek roszczeń oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

Cookies (Ciasteczka).

Strona www Studia PRYZMAT wykorzystuje technologię cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera.

Nasze „ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej informacji na temat cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek.

Statystyki.

Do analizy statystyk www używamy narzędzi udostępnionych przez Google.

Partnerzy.

STUDIO PRYZMAT nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki linkom umieszczonym na naszych stronach, jak i tych, które umieszczają linki kierujące do nas.